Uniezorg
test2
Werken bij

Info verwijzers

Uniezorg is een zelfstandig behandelcentrum. We richten ons op zorg waarvoor normaliter naar het ziekenhuis wordt verwezen, maar die ook goed daarbuiten kan plaatsvinden.

Ons allergie behandelteam bestaat uit een ervaren KNO-arts en doktersassistenten verbonden aan het CWZ. Wij hebben jarenlange ervaring in de diagnostiek en behandeling van allergische rhinitis. Wij dragen zorg voor het stellen van de juiste diagnose, het uitvoeren van de optimale behandeling en het leveren van goede nazorg.

Goede zorg dichtbij

Wij richten ons in eerste instantie op allergische rhinitis. Aansluitend aan het bezoek bij de KNO-arts volgt zo nodig een gericht allergieonderzoek door middel van huidpriktesten.

Na dit onderzoek wordt het resultaat direct met de patiënt besproken om vervolgens samen een behandelplan op te stellen. Wanneer er een vervolgonderzoek bij longarts, kinderarts of allergoloog nodig is, verwijzen wij de patiënt zelf door. In het zeldzame geval dat er een indicatie is voor een neusoperatie, zorgen wij ervoor dat dit in het CWZ kan plaatsvinden.

Wij geloven in het belang van gepersonaliseerde zorg. Dus niet iedereen automatisch een standaardbehandeling, maar écht zorg op maat. Door onze aanpak slaan wij twee vliegen in één klap: hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.

Verwijsinformatie

Uniezorg is aangesloten bij ZorgDomein. Dit is ook de route waarlangs wij bij voorkeur onze verwijzingen ontvangen. Je kunt ons in ZorgDomein vinden onder de specialismen KNO-heelkunde en Allergologie, onder “Allergie/hyperreactiviteit bovenste luchtwegen”.

 

Verwijzingen:

  • ZorgDomein, zie bovenstaande;
  • Verwijzingen via ZorgMail: uniezorg@zorgmail.nl (werkt alleen via ZorgMail);
  • Via de fax: 024-2042620;
  • Verwijsbrieven die zijn meegegeven aan de patiënt.

Omdat het niet is toegestaan persoonlijke (medische) gegevens via de mail te verzenden, accepteren wij geen verwijzingen per reguliere e-mail. Heb je vragen over het verwijzen van patiënten? Wij staan je graag te woord. Je kunt ons bereiken op 024-2042626 of via info@uniezorg.nl

 

Vergoedingen

De diagnostiek en behandeling van allergische rhinitis wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Het valt, net als in het ziekenhuis, wel onder het eigen risico. Wanneer dit nog niet verbruikt is, moeten patiënten zelf (een deel van) dit eigen risico betalen. Afhankelijk van de polis van de patiënt zal de zorgverzekeraar het grootste deel van de rekening vergoeden. Het niet-vergoede deel, ook wel de eigen bijdrage genoemd, wordt door Uniezorg betaald. Voor uitgebreide uitleg over de vergoedingen, klik hier.