Uniezorg
Werken bij

Vergoedingen

Uniezorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Toch krijgen patiënten hun onderzoek en behandeling vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig.

Het onderzoek en de behandeling vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico. De zorgverzekeraar kijkt altijd eerst naar het eigen risico wanneer er een onderzoek of behandeling plaatsvindt. Of de zorgverlener (zoals bijvoorbeeld Uniezorg) gecontracteerd is of niet, maakt hierbij niet uit.

Lees meer over vergoedingen

Als de patiënt in het jaar van de afspraak met Uniezorg het eigen risico nog niet heeft verbruikt, dan wordt dit als eerste aangesproken voor de betaling van het onderzoek en de behandeling. Is het eigen risico al verbruikt? Dan ontvangt de patiënt een vergoeding voor de behandeling van de zorgverzekeraar.

Bij het leveren van niet-gecontracteerde zorg, vergoedt de zorgverzekeraar soms niet het totale bedrag van de rekening. Het bedrag dat niet wordt vergoed (de eigen bijdrage) neemt Uniezorg voor haar rekening. De patiënt krijgt dus nooit met extra kosten te maken. Het eigen risico dienen zij uiteraard wel zelf te betalen.

De rekening van Uniezorg ontvangen patiënten per post of email via Infomedics. Deze rekening dienen zij vervolgens in bij de zorgverzekeraar. Hiervoor is geen toestemming van de zorgverzekeraar nodig.

Heb je nog vragen over de vergoeding van onderzoek of behandeling? Neem gerust contact met ons op via info@uniezorg.nl

Goede zorg voor elke patiënt .

Uniezorg werkt zonder wachttijden. Vanaf het moment dat wij de verwijsbrief hebben, kan de patiënt vaak al binnen 1 week bij ons terecht.

Ga naar wachttijden