Werken bij
Covid-19

Tarieven

Actuele tarieven Uniezorg (2023) 

Het bedrag op de rekening wordt bepaald door de combinatie van het aantal afspraken, het uitgevoerde onderzoek en de ingestelde behandeling. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld.

Zorgproduct Zorgproduct omschrijving Passantentarief
060607006 Polikliniekbezoek en slaaponderzoek (polygrafie): €860,22
060607016 1 of 2 Polikliniekbezoeken of consultaties op afstand: €203,01
060607013 1 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand: €738,56
060607012 Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis: €501,25
060607004 Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur (CPAP): €667,72
060607005 Polikliniekbezoek, slaaponderzoek (polygrafie) en proefbehandeling met slaapapneu-apparatuur (CPAP): €1.572,04

In dit bedrag zitten de kosten voor het verpleegkundig personeel, de slaapanalisten, de behandelend medisch specialist(en), de apparatuur voor de slaapregistratie, de ICT en de algemene kosten van de instelling.

Onze tarieven zijn een stuk lager dan die van een ziekenhuis. Dit komt omdat wij hierin gespecialiseerd zijn en het hele zorgproces zo efficiënt mogelijk hebben ingericht.

Behandelingen bij Uniezorg vallen, net als in het ziekenhuis, onder het (vrijwillig) eigen risico. Wanneer je dit nog niet verbruikt hebt, moet je het eigen risico zelf betalen.

Afhankelijk van je polis zal de zorgverzekeraar 60 – 100% van de rekening vergoeden.

Het niet-vergoede deel wordt, met uitzondering van het eigen risico, door Uniezorg betaald.