Uniezorg
Werken bij

Tarieven

Actuele tarieven Uniezorg (2024) 

De kosten voor de zorg worden bepaald door de combinatie van het aantal afspraken, het uitgevoerde onderzoek en de ingestelde behandeling. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld. In onderstaande tabel vind je de tarieven voor allergiezorg, obesitaszorg en slaapzorg. De kosten voor sterilisatie vind je onderaan de pagina.

Bekijk de tarieven
Tarieven PDF

DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Tarief 2024
60607004 Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur (CPAP): € 711,39
60607005 Polikliniekbezoek, slaaponderzoek (polygrafie) en proefbehandeling met slaapapneu-apparatuur (CPAP): € 1.674,85
60607006 Polikliniekbezoek en slaaponderzoek (polygrafie): € 916,48
60607012 Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis: € 534,03
60607013 1 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij een slaapstoornis: € 786,86
60607016 1 of 2 Polikliniekbezoeken of consultaties op afstand bij een slaapstoornis: € 216,29
60607007 Polikliniekbezoek en uitgebreid slaaponderzoek (polysomnografie): € 1.704,64
109799030 Allergie/ hyperreactiviteit/ Allergietest: € 502,47
109799042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een allergie: € 540,30
109799049 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie: € 190,22
49999010 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij obesitas: € 913,97
49999016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij obesitas: € 580,77

 

In deze bedragen zitten de kosten voor het verpleegkundig personeel, de behandelend medisch specialist(en), de ICT, de algemene kosten van de instelling en afhankelijk van de zorgvraag eventueel bloedonderzoek, een allergietest, het gebruik van een endoscoop, benodigde medicijnen, de apparatuur voor de slaapregistratie, de analyse hiervan door de slaapanalisten en bij een uitgebreid slaaponderzoek (polysomnografie) het thuis afleveren, aansluiten en ophalen van de apparatuur. 

Onze tarieven zijn een stuk lager dan die van een ziekenhuis. Dit komt omdat wij hierin gespecialiseerd zijn en het hele zorgproces zo efficiënt mogelijk hebben ingericht. 

Behandelingen bij Uniezorg vallen, net als in het ziekenhuis, onder het eigen risico. Wanneer je dit nog niet verbruikt hebt, moet je het eigen risico van ten minste €385 zelf betalen. 

Afhankelijk van de hoogte van de rekening en de voorwaarden van je polis, zal de zorgverzekeraar het grootste gedeelte vergoeden. 

Het niet-vergoede deel, ook wel de eigen bijdrage genoemd, wordt door Uniezorg betaald. Let op, deze eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. 

Kosten sterilisatie

Een sterilisatie valt buiten het basispakket van de zorgverzekeraars. Je zult dit dus vrijwel altijd zelf moeten betalen. De ingreep en de controle van het zaadvocht na 3 maanden kosten bij Uniezorg €425 (tarief 2024).

Tijdens je bezoek betaal je met pin bij de receptie. Contant betalen is niet mogelijk. Je krijgt een pinbon van je betaling mee. In verband met de geldende wet- en regelgeving ontvang je 2 maanden na je bezoek de rekening digitaal via een beveiligde email.

Als je een aanvullende verzekering hebt, is het soms mogelijk om dit bedrag bij je zorgverzekeraar te declareren. Hiervoor heb je wel een verwijzing van de huisarts nodig en vooraf toestemming van je zorgverzekeraar. Wij adviseren je om dit eerst met je zorgverzekeraar te bespreken, voordat je een afspraak bij ons maakt.

Als je een afspraak voor de ingreep hebt gemaakt, staat er een goed voorbereid team voor je klaar. Wanneer je de afspraak afzegt of niet komt, zijn wij daarom genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen:

  • Als je binnen 7 kalenderdagen voor de ingreep afzegt, zijn de annuleringskosten €75.
  • Als je niet komt of afzegt op de dag van de ingreep zijn de kosten €150.