Uniezorg
Werken bij

Tarieven

Actuele tarieven Uniezorg Slaapproblematiek (2023) 

Het bedrag op de rekening wordt bepaald door de combinatie van het aantal afspraken, het uitgevoerde onderzoek en de ingestelde behandeling. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld.

Zorgproduct Zorgproduct omschrijving Passantentarief
60607006 Polikliniekbezoek en slaaponderzoek (polygrafie): € 860,22
60607016 1 of 2 Polikliniekbezoeken of consultaties op afstand: € 203,01
60607013 1 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand: € 738,56
60607012 Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis: € 501,25
60607004 Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur (CPAP): € 667,72
60607005 Polikliniekbezoek, slaaponderzoek (polygrafie) en proefbehandeling met slaapapneu-apparatuur (CPAP): € 1.572,04
60607007 Polikliniekbezoek en uitgebreid slaaponderzoek (polysomnografie): € 1.600,00

In dit bedrag zitten de kosten voor het verpleegkundig personeel, de slaapanalisten, de behandelend medisch specialist(en), de apparatuur voor de slaapregistratie, de ICT, de algemene kosten van de instelling en bij een uitgebreid slaaponderzoek (polysomnografie) het thuis afleveren, aansluiten en ophalen van de apparatuur.

Onze tarieven zijn een stuk lager dan die van een ziekenhuis. Dit komt omdat wij hierin gespecialiseerd zijn en het hele zorgproces zo efficiënt mogelijk hebben ingericht.

Behandelingen bij Uniezorg vallen, net als in het ziekenhuis, onder het eigen risico. Wanneer je dit nog niet verbruikt hebt, moet je het eigen risico van tenminste €385 zelf betalen.

Afhankelijk van je polis zal de zorgverzekeraar 60 – 100% van de rekening vergoeden.

Het niet-vergoede deel, ook wel de eigen bijdrage genoemd, wordt door Uniezorg betaald.

Let op, de eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico.

Kosten sterilisatie man

Een sterilisatie valt buiten het basispakket van de zorgverzekeraars. Je zult dit dus vrijwel altijd zelf moeten betalen. De ingreep en de controle van het zaadvocht na 3 maanden kosten bij Uniezorg €425 (tarief 2023).

Tijdens je bezoek betaal je met pin bij de receptie. Contant betalen is niet mogelijk. Je krijgt een pinbon van je betaling mee. In verband met de geldende wet- en regelgeving ontvang je 2 maanden na je bezoek de rekening digitaal via een beveiligde email.

Als je een aanvullende verzekering hebt, is het soms mogelijk om dit bedrag bij je zorgverzekeraar te declareren. Hiervoor heb je wel een verwijzing van de huisarts nodig en vooraf toestemming van je zorgverzekeraar. Wij adviseren je om dit eerst met je zorgverzekeraar te bespreken, voordat je een afspraak bij ons maakt.

Als je een afspraak voor de ingreep hebt gemaakt, staat er een goed voorbereid team voor je klaar. Wanneer je de afspraak afzegt of niet komt, zijn wij daarom genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen:

  • Als je binnen 7 kalenderdagen voor de ingreep afzegt, zijn de annuleringskosten €75.
  • Als je niet komt of afzegt op de dag van de ingreep zijn de kosten €150.