Uniezorg
Werken bij

Vergoedingen

Bij Uniezorg betaal je bij slaapproblematiek, los van het eigen risico, nooit extra voor je behandeling.

 

In het kort:

 • Na 90 dagen ontvang je via Infomedics een rekening van Uniezorg.
 • Je hoeft niets voor te schieten!
 • Dien deze rekening meteen zelf (digitaal) in bij je zorgverzekeraar.
 • De zorgverzekeraar maakt binnen enkele dagen een bedrag naar je over en stuurt je een overzicht van de afgehandelde rekening (= overzicht van vergoeding door verzekeraar, eigen risico en eigen bijdrage).
 • Het eventuele eigen risico moet je, net als bij het ziekenhuis, zelf betalen.
 • Maak het bedrag (vergoeding zorgverzekeraar + eigen risico) over naar Infomedics.
 • Stuur het overzicht van je zorgverzekeraar hierna meteen door naar: nota@uniezorg.nl
 • Het niet-vergoede deel van de rekening (de eigen bijdrage) wordt na ontvangst van je betaling én het overzicht van de verzekeraar gecontroleerd en door Uniezorg betaald.

 

Waarom ontvang je een rekening?

Omdat wij geen vast contract hebben met de zorgverzekeraars, kunnen wij niet rechtstreeks declareren en komt de rekening in eerste instantie bij jou terecht.

Na afloop van de behandeling, zo’n drie maanden later, ontvang je een rekening via Infomedics.

Wordt de behandeling dan wel vergoed?

Ja, deze wordt vergoed. De behandeling valt, net als in het ziekenhuis, wel onder het eigen risico. Wanneer je dit in het jaar dat je bij Uniezorg bent geweest nog niet verbruikt hebt, moet je het eigen risico zelf betalen.

Voor meer informatie over eigen risico, klik hier.

Afhankelijk van je polis zal de zorgverzekeraar een groot deel van de rekening vergoeden. Het niet-vergoede deel, ook wel de eigen bijdrage genoemd, wordt door Uniezorg betaald. Let op, dit geldt niet voor het eigen risico.

Wat kost een behandeling bij Uniezorg?

De rekening wordt bepaald door de combinatie van het aantal afspraken, het uitgevoerde onderzoek en de ingestelde behandeling. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld.

Voor een overzicht van de actuele tarieven, klik hier.

Wat moet je met de rekening doen?

Volg deze 4 stappen om je behandeling vergoed te krijgen:

 • Stap 1.90 dagen na je behandeling bij Uniezorg ontvang je via Infomedics de rekening. Dien deze meteen zelf (digitaal) in bij je zorgverzekeraar. Dit kan vaak via hun website of app. Je hoeft zelf niets voor te schieten.
 • Stap 2. Enkele dagen na het indienen van de rekening stuurt je zorgverzekeraar je hier een overzicht van. Op dit overzicht staat de volgende informatie:

A: Welk gedeelte van de rekening de zorgverzekeraar vergoed.

B: Het gedeelte dat onder je eigen risico valt. Dit moet je, net als bij een behandeling in het ziekenhuis, zelf betalen.

C: Het bedrag dat niet wordt vergoed, ook wel de eigen bijdrage genoemd.

 • Stap 3. Betaal aan Infomedics (gegevens staan op de originele rekening) het bedrag dat door je zorgverzekeraar is vergoed (A) plus eventueel je eigen risico (B). Als je geen eigen risico meer hebt, betaal je alleen het deel dat vergoed is (A). Wil je uitstel voor het betalen van je rekening? Dan moet je hier zelf contact over opnemen met Infomedics.

Let op: Wanneer je via de IDEAL-betaallink of QR-code op de rekening van Infomedics betaalt, is het niet mogelijk om het over te maken bedrag aan te passen. Kies daarom liever voor handmatig overmaken via internetbankieren.

 • Stap 4. Stuur het overzicht van je zorgverzekeraar (zie stap 2) meteen na ontvangst aan ons door via nota@uniezorg.nl. Doe dit tijdig, zodat onze administratie kan voorkomen dat je een aanmaning ontvangt. Wij betalen het niet-vergoede deel van de rekening (C, eigen bijdrage). Nu is je rekening volledig voldaan.

Rekenvoorbeeld

Stel, je ontvangt een rekening van Uniezorg/Infomedics van €800*.

 • Je stuurt je rekening naar de verzekeraar (stap 1) en ontvangt de notaspecificatie (stap 2).
 • Hierop staan: het notabedrag (de totale rekening van €800*), het totaal te ontvangen bedrag (A), het eigen risico dat je voor dit jaar nog hebt openstaan (B, in dit voorbeeld €150*) en het gedeelte dat de zorgverzekeraar niet vergoed (C, in dit voorbeeld €200*).
 • Dit is het bedrag dat de zorgverzekeraar aan je overmaakt: €800 – €200 – €150 = 450 (A).
 • Je betaalt het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag (A) en je eigen risico (B): €450 + €150 = 600, aan Infomedics (stap 3).
 • Het niet-vergoede bedrag dat overblijft (€800 – €450 – €150 = 200) heet de eigen bijdrage (C).
 • Je stuurt het overzicht van je zorgverzekeraar aan ons door via nota@uniezorg.nl (stap 4).
 • Wij betalen vervolgens de eigen bijdrage (C) van €200. Nu is je rekening volledig voldaan.

*Rekenvoorbeeld, bedragen komen niet overeen met de echte rekening.

Heb je toch nog vragen?

Wij begrijpen dat bovenstaande stappen soms verwarrend kunnen zijn. Uiteraard kunnen we dit mondeling toelichten tijdens één van je afspraken.

Heb je andere vragen over de rekening? Stuur een mail naar: nota@uniezorg.nl

Liever telefonisch overleggen? Dat kan op woensdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur via 024-2042627.

Wil je meer informatie over Infomedics? Lees hier meer.

Bij ons krijg je op korte termijn de hoogwaardige zorg die jij nodig hebt .

Uniezorg probeert zonder wachttijd te werken. Vanaf het moment dat wij de verwijsbrief hebben, kun je vaak al binnen 1 week bij ons terecht.

Naar wachttijden